motoxemay.com logo

Kawasaki ZX-10R

Kawasaki ZX-10R độ đầy mạnh mẽ trong bộ áo Monster

Kawasaki ZX-10R hay nói chính xác hơn là Kawasaki Nin ZX – 10R ABS, là dòng xe đã gây sóng…