motoxemay.com logo

Sonic 150R độ

Ấn tượng chiếc Honda Sonic 150R độ đẹp với màu đen huyền ảo

Dưới đây là một chiếc Honda Sonic 150R độ cực đẹp cùng với màu đen huyền ảo đầy ấn tượng. Honda…