motoxemay.com logo

Chiếc xe có một không hai của hành tinh xanh, vừa chạy vừa nhún

Chiếc xe có một không hai của hành tinh xanh, vừa chạy vừa nhún

Bạn có thể không đẹp trai nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn bạn nếu bạn chạy chiếc xe “thú nhún” như thanh niên bên dưới đây:

editor
Yêu thích dòng xe mô tô PKL. Đam mê tốc độ và thích độ xe theo sở thích cá nhân.

Related Articles