motoxemay.com logo

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT

Môtô BMW R NineT sử dụng động cơ nằm ngang dung tích 1.170cc quen thuộc của hãng BMW trong phiên bản Quick Silver cùng người đẹp.

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 1

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 3

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 5

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 7

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 9

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 11

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 13

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 15

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 17

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 19

Mẫu Tây vừa quý phái vừa sexy bên cạnh siêu môtô BMW R NineT 21

Tổng hợp

editor
Yêu thích dòng xe mô tô PKL. Đam mê tốc độ và thích độ xe theo sở thích cá nhân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *